Info punto turistico

Wi-Fi
Tempio di recupero di corpo di Shizuoka shizuoka karada kaifuku dou Indirizzo: . 424-0061 651-1, Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka Telefono Tempio di recupero di corpo di Shizuoka

Prodotti e servizi

Nessun prodotto o servizio

Informazioni

Coupons

Nessun buono

Punti panoramici nelle vicinanze